Obec Mladějov 

Historie obce

520 obyvatel
Rozloha 1204 ha

Na jižním okraji CHKO Český ráj přírodní rezervace Podtrosecká údolí leží krajinná oblast pod správou obce Mladějov – Mladějovsko. Obec Mladějov leží asi 4 km severovýchodně od Sobotky. Rozprostírá se v Sobotecké kotlině v nadmořské výšce kolem 285 m n. m. Obec je zasazena do pěkného prostředí v sousedství Českého ráje, proto bývá nazývána branou Českého ráje.

Mladějov má i s okolními osadami (částmi obce) 520 trvale hlášených obyvatel. Rozloha obce je 1204 ha.
Dominantou Mladějova je místní zámek s malou vížkou. Zámek se pyšní půlkruhovým balkónem na toskánských sloupech. Dnešní zámek Mladějov vznikl přestavbou původní tvrze na severním, nejvýše položeném okraji obce. O mladějovské tvrzi se píše i v pověsti o Vyskři.

Z historických pramenů

První zmínka o Mladějovu pochází již z roku 1372, v té době panství vlastnil pan Kunrát z Mladějova. Majitelé panství se často střídali, v 16. století patřila ves k Velišskému panství. Po bitvě na Bílé Hoře došlo v roce 1623 ke konfiskacím, po kterých získal část panství Albrecht z Valdštejna, který obec připojil k Frýdlantskému knížectví. Ze známějších rodů, které poté byly spojeny s vlastnictvím zdejších statků, lze jmenovat zejména rod Des Foursů, kteří panství vlastnili od roku 1718 do zhruba poloviny 18. století.

Zavolejte nám